VRF Nascienne

Wydajność chłodnicza: od 2,2kW do 7,0kW
Wydajność grzewcza: od 2,5W do 7,7kW

Klimatyzatory przeznaczone do montażu na ścianie.

  • Stylowy panel
  • Funkcje: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylowanie
  • Skuteczna filtracja powietrza
  • Ciekłokrystaliczny, czytelny wyświetlacz parametrów parametrów pracy klimatyzatora
  • Zdejmowalny przedni panel
  • Funkcjonalny pilot zdalnego sterowania
  • Programowanie czasowe
  • Zewnętrzny zawór rozpręzny
  • Kompaktowa obudowa
  • Niski poziom hałasu